Loading...
Kolejnictwo2019-01-13T17:34:06+00:00

KOLEJNICTWO

Kolejnictwo to dynamicznie rozwijająca się branża. Zwiększający się kolejowy ruch pasażerski i towarowy pociągają za sobą konieczność rozwoju infrastruktury kolejowej, a także wyposażenia w urządzenia do obsługi taboru. Nieuniknione remonty i modernizacje mogą być prowadzone jedynie przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku oferując usługi remontowe i modernizacyjne. Nasze doświadczenie poparte jest szerokim zakresem uprawnień wydanych przez:

  • Urząd Dozoru Technicznego
  • Transportowy Dozór Techniczny
  • Wojskowy Dozór Techniczny

Nasze usługi w zakresie kolejnictwa

Remonty i modernizacje

Pomosty obsługowe

Części zamienne

Indywidualne zamówienia