Loading...
Remonty i modernizacje2018-10-25T20:36:26+00:00

REMONTY I MODERNIZACJE

Rozwijająca się branża kolejowa i zwiększający się kolejowy ruch pasażerski i towarowy wymagają zwiększenia infrastruktury kolejowej a także urządzeń do obsługi taboru. Nieuniknione remonty i modernizacje mogą być prowadzone jedynie przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku oferujemy usługi remontowe i modernizacyjne . Doświadczenie poparte jest szerokim zakresem uprawnień wydanych przez:

 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Transportowy Dozór Techniczny
 • Wojskowy Dozór Techniczny

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do modernizacji i napraw obejmują takie urządzenia jak:

 • suwnice
 • wciągniki
 • wciągarki
 • żurawie
 • układnice magazynowe
 • wózki jezdniowe podnośnikowe
 • dźwigi towarowe i osobowe
 • dźwigniki
 • podnośniki kolejowe
 • podesty
 • wciągniki towarowe

Uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego obejmują swoim zakresem Specjalistyczne Urządzenia Techniczne (SUT) takie jak:

 • przeciągarki
 • żurawie na podwoziu pojazdu kolejowego
 • żurawie kolejowe
 • żurawie pływające i pokładowe
 • wyciągi statków
 • dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowych
 • podesty i podnośniki ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych
 • podesty na pojazdach kolejowych
 • układarki do układania torów
 • wypornice
 • żurawie i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej
 • przeciągarki pojazdów kolejowych
 • podnośniki do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych
 • wywrotnice

Uprawnienia Wojskowego Dozoru Technicznego umożliwiają podjęcie prac modernizacyjnych i napraw specjalistycznych urządzeń dźwignicowych do obsługi sprzętu wojskowego.

OBROTNICE
DŹWIGNICE
PODNOŚNIKI
PRZESUWNICE
PRZECIĄGARKI
ZAPADNIE
SUT