Loading...
Przeciągarki2018-03-25T20:25:06+00:00

PRZECIĄGARKI

 

Przeciągarki kolejowe to urządzenia do przetaczania lub przetoku wagonów kolejowych bez stosowania lokomotywy. Urzędem dopuszczającym je do eksploatacji jest Transportowy Dozór Techniczny.

Oferujemy kompleksowe modernizacje urządzeń polegające na zastosowaniu sterowania radiowego, falowników, wymiany części a także wykonawstwo i dostawę części zamiennych. Wszystkie dostarczane podzespoły i części posiadają kompletną wymaganą dokumentację.