Loading...
Przesuwnice2018-03-25T20:24:58+00:00

PRZESUWNICE

 

Przesuwnice służą do przestawiania wagonów, pojazdów kolejowych czy tramwajów na inny tor. Przesuwnice są wykorzystywane szczególnie w zakładach remontowych i naprawczych taboru kolejowego. Mniejsze przesuwnice wykorzystywane są w procesach technologicznych podczas produkcji.

Oferujemy wykonanie nowej przesuwnicy kolejowej o dowolnej nośności i gabarytach. Urządzenia wykonywane są wg naszych projektów i montowane u Zamawiającego.

Przesuwnice mogą być wyposażone w:

 • kabinę sterowniczą lub sterowanie radiowe,
 • przeciągarkę do wagonów,
 • zadaszenie w przypadku pracy na wolnym powietrzu,
 • dowolny rozstaw szyn kolejowych.

W przypadku istniejących urządzeń oferujemy kompleksową modernizację i naprawę w ramach której wykonujemy:

 • odtworzenie dokumentacji przesuwnicy łącznie z obliczeniami konstrukcyjnymi oraz inwentaryzacją urządzenia,
 • ocenę stanu technicznego oraz określenie zakresu prac remontowych,
 • wymianę linii zasilającej,
 • zwiększenie dopuszczalnej nośności,
 • zastosowanie przetwornic częstotliwości w układzie jazdy,
 • wykonanie sterowania radiowego,
 • remonty podzespołów,
 • piaskowanie oraz malowanie konstrukcji.