Loading...
urządzenia specjalistyczne (SUT) podlegające pod TDT2018-10-25T20:35:31+00:00

urządzenia specjalistyczne (SUT) podlegające pod TDT

Specjalistyczne urządzenia techniczne (SUT) podlegają pod TDT, a ich naprawy, remonty i modernizacje mogą być przeprowadzane przez firmy posiadające stosowne uprawnienia wydane przez Transportowy Dozór Techniczny.
Do specjalistycznych urządzeń technicznych zaliczamy:

 • przeciągarki
 • żurawie na podwoziu pojazdu kolejowego
 • żurawie kolejowe
 • żurawie pływające i pokładowe
 • wyciągi statków
 • dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowych
 • podesty i podnośniki ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych
 • podesty na pojazdach kolejowych
 • układarki do układania torów
 • wypornice
 • żurawie i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej
 • przeciągarki pojazdów kolejowych
 • podnośniki do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych
 • wywrotnice