Loading...
Ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji i ich nośności2018-03-18T19:48:56+00:00

EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI I ICH NOŚNOŚCI

Ekspertyzy techniczne przeprowadzane są w celu oceny stanu technicznego konstrukcji oraz dopuszczalnej nośności elementów w budownictwie przemysłowym. Przeprowadzane analizy statyczno-wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych, określenie dopuszczalnej nośności tych elementów są podstawą do stworzenia ewentualnego projektu wzmocnień konstrukcji. Na życzenie wykonujemy kosztorys inwestorski proponowanych zmian konstrukcyjnych.