Loading...
Legalizacja urządzeń2018-03-25T20:15:32+00:00

LEGALIZACJA URZĄDZEŃ

Legalizacja urządzenia polega na przeprowadzeniu czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że urządzenie czy sprzęt jest sprawne i spełnia wymagania przewidziane przepisami prawa.

Legalizacja urządzeń sprowadzanych z zagranicy
Legalizacja urządzeń po dostosowaniu do obowiązujących przepisów