Loading...
Legalizacja urządzeń sprowadzanych z zagranicy2018-03-18T19:57:42+00:00

LEGALIZACJA URZĄDZEŃ SPROWADZONYCH Z ZAGRANICY

Urządzenia sprowadzone z zagranicy i niezarejestrowane w Urzędzie Dozoru Technicznego podlegają następującym czynnościom w celu przeprowadzenia procesu legalizacji:

  • weryfikacja danych urządzenia i ocena stanu technicznego,
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji dozorowej,
  • wykonanie przeglądu konserwacyjnego i założenie dziennika konserwacji,
  • organizacja i obsługa badania odbiorczego z udziałem inspektora UDT.