Loading...
Pomiary geodezyjne2018-10-25T20:07:29+00:00

POMIARY GEODEZYJNE

Pomiary geodezyjne przeprowadzane są w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi bądź w ramach przygotowania terenu do montażu urządzeń transportu bliskiego.

Wykonujemy pomiary pod:

  • torowiska,
  • konstrukcje,
  • urządzenia.