Loading...
Resurs Suwnic – Resurs Dźwignic2024-07-03T12:56:39+00:00

Resurs Suwnic – Resurs Dźwignic

Od dnia 30 października 2019 roku istnieje wymagany prawem obowiązek oceny stopnia wykorzystania resursu urządzeń transportu bliskiego.

Resurs to okres zdolności użytkowej ustalony teoretycznie lub doświadczalnie, określający czas eksploatacji urządzenia, wyrażony w odpowiednich dla niego jednostkach. Przyjmuje się, że w tym okresie zagwarantowane jest bezpieczeństwo i sprawność użytkowania.

Resurs dla urządzeń jest określony liczbą cykli pracy a dla mechanizmów liczbą godzin w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem obciążenia nominalnego.

Szacowanie stopnia wykorzystania resursu dotyczy wszystkich UTB podlegających dozorowi technicznemu.

Zajmujemy się wykonaniem obliczeń resursu dla :

  • suwnic
  • wózków jezdniowych
  • żurawi i żurawików warsztatowych
  • wciągników, wciągarek
  • wind
  • podestów ruchomych
  • dźwigników

Firma Dźwigar posiada niezbędne uprawnienia do opracowania resursu.

Zapraszamy do kontaktu!