Loading...
Ekspertyzy techniczne2018-12-03T20:53:17+00:00

EKSPERTYZY TECHNICZNE

Ekspertyzy techniczne przeprowadzane są w celu oceny stanu technicznego urządzeń, konstrukcji, instalacji czy torowisk. Zawierają między innymi opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych, wymiary i materiały z jakich są zrobione. Gotowa ekspertyza zawiera ocenę stanu technicznego i jego przydatności do dalszego użytkowania. Opisuje wszelkie niezgodności i uszkodzenia występujące w badanych elementach, wskazuje przyczyny ich powstania oraz zalecenia dotyczące koniecznych napraw, wzmocnień, wymiany elementów. Na życzenie Klienta wykonujemy kosztorys inwestorski przewidywanych napraw i sugerowanych modernizacji.

Ekspertyzy stanu technicznego urządzeń
Ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji i ich nośności