Loading...
Legalizacja urządzeń po dostosowaniu do obowiązujących przepisów2018-03-18T19:59:58+00:00

LEGALIZACJA URZĄDZEŃ PO DOSTOSOWANIU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Urządzenia które zostały dostosowane do obowiązujących w Polsce przepisów  podlegają następującym czynnościom w celu przeprowadzenia procesu legalizacji i rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego:

  • weryfikacja danych urządzenia i ocena stanu technicznego,
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji dozorowej,
  • wykonanie przeglądu konserwacyjnego i założenie dziennika konserwacji,
  • organizacja i obsługa badania odbiorczego z udziałem inspektora UDT.