Loading...
Legalizacja zawiesi2018-12-03T21:04:42+00:00

LEGALIZACJA ZAWIESI

Legalizacja zawiesi polega na przeprowadzeniu czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że zawiesie jest sprawne i spełnia wymagania przewidziane przepisami prawa.

Przygotowanie i przeprowadzenie procesu legalizacji obejmuje:

  • przygotowanie dokumentacji,
  • wykonanie obliczeń wytrzymałościowych,
  • analizę zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych na zgodność z minimalnymi wymaganiami określonymi Dyrektywą Parlamentu Europejskiego,
  • przeprowadzenie badań wytrzymałościowych,
  • indywidualne cechowanie zawiesi z określeniem numeru Certyfikatu, udźwigu, daty następnej kontroli,
  • wystawienie stosownych Certyfikatów.

Wykonujemy legalizację zawiesi pasowych, linowych i łańcuchowych, jak również legalizację trawersów i uchwytów.